Twoja przestrzeń edukacji online

Poznaj nasz dekalog nowoczesnej wiedzy.

Odkryj z nami nowe oblicze edukacji!

Witaj w świecie, gdzie każdy element nauki jest dostosowany do Twoich osobistych potrzeb, stylu życia i aspiracji. 

Dekalog wiedzy to Twoja mapa do efektywniejszej, przyjemniejszej i bardziej elastycznej edukacji. Nasze unikalne podejście do edukacji online zapewnia nie tylko dostęp do wiedzy na żądanie, ale także pomoże Ci stworzyć  środowisko, w którym Ty jesteś kreatorem niepowtarzalnej rzeczywistości szkoleniowej.

Oto, co nam przyświeca:

Kursantocentryzm

Wyznajemy kursantocentryzm, czyli projektowanie kursów oraz wykorzystanie innowacji technologicznych celem zapewnienie zaangażowania kursanta. Naszym celem jest ich satysfakcja.

Odpowiednie doświadczenia

Platforma została zaprojektowana z myślą o kursantach i ich doświadczeniach. Stawiamy na odpowiedni wygląd i przyjemne korzystanie z systemu.

Personalizacja

Zamiast podejścia „jeden kurs dla wszystkich”, proponujemy tworzenie spersonalizowanych ścieżek edukacyjnych. Umożliwia to kursantom dostosowanie tempa nauki, głębokości eksploracji materiału do własnych potrzeb i zainteresowań.

Analityka i wsparcie

Platforma analizuje zachowania kursanta, tak aby odpowiednio motywować go i angażować w proces pozyskiwania wiedzy. Dzięki temu jest większa szansa na ukończenie procesu!

Koniec z zanudzaniem kursanta - czas na pobudzanie do działania. Przygotowaliśmy 70 różnych formatów lekcji, które pozwolą na budowanie angażujących treści kursu.

Różnorodność formatów

Posiadając dostęp aż do 70 różnych formatów treści, jesteśmy w stanie dostosować sposób przekazu do specyfiki tematu oraz preferencji odbiorców.

Dopasowanie formatów do treści

Koniec z wideo i artykułami. Dzięki dostępności szerokiej gamy formatów, możemy precyzyjnie dopasować sposób prezentacji do natury danego zagadnienia.

Wieloformatowość

Atomizacja treści

Szybko, krótko i na temat. Dostępne tu i teraz.

Proces przyjmowania wiedzy przez kursantów jest naturalny i bardziej skuteczny, jeśli nie odróżnia się od ich przyzwyczajeń codziennego kontaktu z mediami.

Szybko, krótko i na temat

Platforma została zaprojektowana, tak, aby umożliwiać atomizację lekcji i całego kursu. To sprawia, że proces przekazywania wiedzy nie odróżnia się od codziennego kontaktu z mediami - staje się natywny i bardziej wartościowy.

Edukacja zgodna z codziennymi przyzwyczajeniami

Posiadamy liczne formaty, które pozwalają na tworzenie krótkich pigułek wiedzy, dostępnych "tu i teraz", gdy zajdzie tylko taka potrzeba.

Sam przekaz słowny to zdecydowanie za mało dla współczesnych kursantów. Udostępniamy Ci technologie i interakcje, które pozwalają na reagowanie na znużenie kursanta.

Interaktywne formaty

Różnorodność formatów daje Ci, jako twórcy kursu, przestrzeń do wyrażenia swoich talentów i umiejętności w zakresie tworzenia treści. Możesz dowoli eksperymentować z różnymi mediami i technikami, co nie tylko wzbogaca ofertę kursów, ale również pozwala na pełniejsze wykorzystanie ich potencjału kreatywnego.

Rywalizacja i grywalizacja

Wprowadzamy elementy grywalizacji, która nadaje procesowi edukacji rumieńców.

Przekraczanie barier komunikacyjnych

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, pozwala nam na przekazanie skomplikowanych koncepcji w sposób intuicyjny i zrozumiały.

Interaktywność

Indywidualizacja

Kursanci oczekują szkoleń dopasowanych do ich potrzeb, dlatego stawiamy na przyrost kompetencji i kwalifikacji, a jednocześnie indywidualizujemy szybkość szkolenia, dobór treści.

Dostosowanie tempa nauki

Zrozumienie, że każdy kursant uczy się w innym tempie i warunkach, jest fundamentalne. Dlatego oferujemy możliwość dostosowania flow przyswajania wiedzy.

Ciągłe dostosowanie i feedback

Wykorzystać konsultacje czy feedback od kursantów, aby określić ich specjalne potrzeby. Buduj predefiniowane ścieżki rozwojowe i zaskocz swoich kursantów personalizowanym doświadczeniem edukacyjnym.

Wykorzystujemy w Platformie zalety edukacji cyfrowej, nie zapominając jak ważny czasami jest kontakt osobisty – odpowiedni mix formatów synchronicznych i asynchronicznych daje lepsze rezultaty

Mix formatów synchronicznych i asynchronicznych

Dla wygody twórców i kursantów wprowadziliśmy zaawansowane narzędzia wspierające zarówno nauczanie synchroniczne, jak i asynchroniczne. Możliwość komunikacji wideo, udostępniania ekranu, rysowania, quizów oraz forum dla uczestników są integralnymi elementami naszej platformy.

Hybryda, czyli blended learning

Re-używalność

Dzięki repozytorium, możesz projektować formaty treści w taki sposób, aby trafiały do niego. W ramach procesów zarządzania, wiedza w organizacji może być wielokrotnie używana, przy jednoczesnych możliwościach ich prostej adaptacji .

Repozytorium treści

Kluczowym elementem naszego podejścia jest stworzenie repozytorium, gdzie wszystkie materiały edukacyjne są przechowywane i katalogowane. Umożliwia to łatwy dostęp do treści, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane, dostosowywane i aktualizowane bez konieczności tworzenia ich od nowa.

Modułowa struktura treści

Projektując materiały dydaktyczne, stosujemy modułową strukturę, co pozwala na łatwe ich rekonfigurowanie i dostosowanie do różnych kursów i programów nauczania. Każdy moduł składa się z lekcji, które są zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonować niezależnie lub jako część większej całości.

Dajemy naszym odbiorcom wybór, kiedy i z jakich urządzeń skorzystają przechodząc szkolenie.

24/7

Learning Space jest dostępna całą dobę, co pozwala kursantom na naukę w najbardziej odpowiednim dla nich czasie. Niezależnie od tego, czy preferują naukę wczesnym rankiem, czy późnym wieczorem, nasze zasoby są zawsze dostępne.

Łatwość dostępu i intuicyjna nawigacja

Projektując interfejs naszej platformy, kładziemy duży nacisk na intuicyjność i łatwość nawigacji. To kluczowe, aby kursanci mogli szybko i bez problemów znaleźć potrzebne materiały, rozpocząć naukę i śledzić swoje postępy. Intuicyjna nawigacja przyczynia się do lepszego zaangażowania użytkowników i zwiększa efektywność edukacyjną.

Dostępność

Odpowiedni scenariusz

Każdy oscarowy film miał swój dopieszczony scenariusz spajający treść w logiczną i atrakcyjną dla widzów całość. Podobnie powinno być z kursami.

Budowanie flow

W projektowaniu kursów e-learningowych kluczowe jest stworzenie takiego scenariusza, który nie tylko przekazuje wiedzę, ale także angażuje i motywuje kursantów. Opracowaliśmy dlatego masę formatów i narzędzi, aby było to możliwe!

Osiąganie celów edukacyjnych

Dobrze zaprojektowane kursy są nie tylko źródłem cennej wiedzy, ale również przestrzenią do rozwoju, inspiracji i zdobywania nowych umiejętności. W ramach naszej platformy, pozwalamy na wykorzystywanie różnorodnych formatów, które odpowiadają konkretnym funkcjom w procesie nauczania: inspiracji, dostarczania wiedzy, sprawdzania, aktywizowania oraz nagradzania.

Wykorzystując nowoczesne technologie i metody pedagogiczne, pomagamy projektować kursy, które łączą skuteczność tradycyjnych metod z innowacyjnością cyfrowego świata. Buduj flow kursów, przeplatając formaty zgodne z ich funkcją, aby kurs był wartościowy i angażujący.

Profesjonalnie wyprodukowane treści

Profesjonalne treści nie tylko gwarantują wysoką jakość informacji, ale także są przygotowane w sposób, który ułatwia zrozumienie i przyswajanie wiedzy. Wykorzystuj multimedia, formaty, symulacje i inne zaawansowane narzędzia, aby treści były zarówno atrakcyjne wizualnie, jak i efektywne edukacyjnie.

Budowanie wartości