Kursant otrzymuje wiedzę, dzięki której w oparciu o wyniki badania satysfakcji i zaangażowania pracowników jest w stanie realizować projekty wdrożeniowo rozwojowe wpływające na modelowanie określonych postaw pracowników w odniesieniu do autorskiej Typologii. Dzięki precyzyjnym wskazówkom dotyczącym opisów wszystkich typów, konsultant będzie w stanie samodzielnie identyfikować określone typy pracowników, a co za tym idzie przygotowywać plany rozwojowe wpływające na modelowanie określonych postaw w zespole. Licencja daje również możliwość sprzedaży badania diagnostycznego IWKL/EPS we wszystkich dostępnych wersjach: Raport Pełne Badanie, Raport Pulse Check, Raport Typologia, Raport Tabelaryczny (raporty przygotowuje dla konsultantów EXP). Konsultanci IWKL/EPS będą mogli posługiwać się w swoich ofertach rozpoznawalnym certyfikatem i opisem metodologii IWKL. Licencja jest dożywotnia, materiały contentowe będą stale uzupełniane o nowości i kejsy wdrożeniowe. Jeśli konsultant przez okres 2 lat nie realizował żadnego projektu w ramach licencji, po tym czasie będzie musiał skorzystać z płatnych konsultacji uzupełniających luki w doświadczeniu.

ĆWICZENIA INTERAKTYWNE

WIDEO

SCREENCAST

ARTYKUŁY

WIDEO INTERAKTYWNE

ZAŁĄCZNIKI