FRONTEND DEVELOPER


 • At least 3+ years of professional experience as Frontend/JavaScript/React Developer.
 • In-depth knowledge of cross-browser modern JavaScript (ES6+), TypeScript, HTML, CSS.
 • Expertise in modern CSS architecture patterns as well as expertise in CSS preprocessors.
 • Wide knowledge of software engineering principles.
 • In-depth knowledge of ReactJS.
 • Extensive knowledge of browser rendering optimizations.
 • Practical experience with GIT.
 • Practical experience of state and side effects management patterns and solutions (e.g. Redux, Redux Toolkit, Redux-Saga, Redux-Observable).
 • Practical experience with frontend testing frameworks and tools.
 • Practical experience with Task Runners, Build Tools, Process Automation Tools.
 • Knowledge of RWD approach, cross-browser compatibility.
 • Strong focus on creating performant, reusable, and flexible code.
 • Experience in developing mobile applications with React Native or Flutter would be an asset.

Oferujemy:

 • dużą samodzielność działania, realizację ciekawych projektów
 • współpracę w modelu hybrydowym; biuro w Warszawie przy ul. Puławskiej 457
 • umowa zlecenia lub umowa o współpracy B2B
 • rozpoczęcie współpracy od kwietnia 2022 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie prosimy o przesłanie CV oraz szczegółowego opisu doświadczenia potwierdzającego spełnienie naszych oczekiwań opisanych w ofercie. Oferty prosimy przesyłać na adres: kariera@learningspace.app

 

Zastrzegamy sobie prawo do rejestracji i przetwarzania danych zawartych w CV tylko wyselekcjonowanych kandydatów. Dane pozostałych kandydatów nie będą rejestrowane i przetwarzane. Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
 ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie danych Osobowych Dz.Ust.nr 133 poz.883/. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości dla potrzeb kolejnych procesów rekrutacyjnych podejmowanych przez Learning Space sp. z o.o.. Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.”