BACKEND DEVELOPER


Zakres Twojej odpowiedzialności:

 • znajomość różnych podejść architektonicznych (DDD, CQRS, porty i adaptery, etc.),
 • znajomość zasad inżynierii oprogramowania (SOLID, GRASP,etc.)
 • doświadczenie w pracy nad dużymi projektami,
 • umiejętność projektowania własnych rozwiązań
 • dobra znajomość PHP,
 • samodzielność i umiejętność krytycznego myślenia,
 • chęć nauki i dalszego rozwoju,
 • umiejętność komunikacji i pracy w zespole

Technologie:

 • PHP 8.x
 • Symfony 5.x
 • GraphQL API
 • PHPUnit do testów syntetycznych,
 • Behat do całościowych testów API,
 • Doctrine2,
 • Psalm,
 • Deptrac,
 • Docker

Oferujemy:

 • dużą samodzielność działania, realizację ciekawych projektów
 • współpracę w modelu hybrydowym; biuro w Warszawie przy ul. Puławskiej 457
 • umowa zlecenia lub umowa o współpracy B2B
 • rozpoczęcie współpracy od kwietnia 2022 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie prosimy o przesłanie CV oraz szczegółowego opisu doświadczenia potwierdzającego spełnienie naszych oczekiwań opisanych w ofercie. Oferty prosimy przesyłać na adres: kariera@learningspace.app

 

Zastrzegamy sobie prawo do rejestracji i przetwarzania danych zawartych w CV tylko wyselekcjonowanych kandydatów. Dane pozostałych kandydatów nie będą rejestrowane i przetwarzane. Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
 ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie danych Osobowych Dz.Ust.nr 133 poz.883/. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości dla potrzeb kolejnych procesów rekrutacyjnych podejmowanych przez Learning Space sp. z o.o.. Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.”