Jak stworzyć ofertę sprzedaży kursu online

Platforma e-learningowa Learning Space umożliwia sprzedaż kursów online, materiałów takich jak pdf oraz np. konsultacji z Tobą. Aby dodać nową ofertę sprzedaży, przejdź do zakładki OFERTY i wybierz odpowiedni typ oferty, który chcesz przygotować.

 

 

DODANIE OFERTY KURSU

Jeśli chcesz stworzyć ofertę sprzedaży kursu, kliknij właściwą opcję.

Uzupełnij odpowiednio dane, podając tytuł, adres sprzedaży tej oferty, a także zaznaczają opcję płatną. Następnie wybierz kurs, który zdefiniowałeś krok wcześniej. W tym miejscu podajemy ich ceny. Gdy uzupełnisz dane, zapisz ofertę.

 

DODANIE OFERTY SPRZEDAŻY CONTENTU

Jeśli chcesz stworzyć ofertę sprzedaży contentu, powinieneś wcześniej dodać odpowiedni materiał w biblioteki contentu (Biblioteka content). Jeśli jeszcze nie masz dodanego materiału, zrób to teraz, a następnie wróć do zakładki OFERTY i  kliknij właściwą opcję.

Uzupełnij odpowiednio dane, podając tytuł, adres sprzedaży tej oferty, a także zaznaczają opcję płatną. Następnie wybierz dodany materiał. Jeśli chcesz dodać kilka materiałów (tzn. spakietować je, kliknij CTRL i zaznać właściwe pozycje). W tym miejscu podajemy ceny wybranych produktów.

 

DODANIE OFERTY INNEJ

Jeśli chcesz stworzyć ofertę inną, np. spotkanie z Tobą, konsultacja, warsztat kliknij właściwą opcję. Uzupełnij odpowiednio dane, podając tytuł, adres sprzedaży tej oferty, a także zaznaczają opcję płatną. Następnie podaj nazwę produktu, który będziesz sprzedawać. W tym miejscu podajemy jego ceny.