Dodawanie elementów lekcji – TESTY

W kursie online możesz dodawać quizy składające się z pytań jednokrotnego wyboru. Jeśli szukasz bardziej zaawansowanych testów, dodaj je poprzez INTERAKCJE”.

Aby stworzyć nowy quiz, najpierw musisz przygotować pytania, które chcesz do niego dodać.

Jeżeli w bazie znajdują się już pytania, które chcesz dodać do quizu, kliknij przycisk „DODAJ NOWY QUIZ”. Jeżeli baza nie zawiera potrzebnych pytań, dodaj je za pomocą przycisku „DODAJ NOWE PYTANIE” w zakładce „ZARZĄDZANIE PYTANIAMI”.

testy

 

DODAWANIE PYTAŃ

 • PYTANIE – w tym miejscu wpisujesz Twoje pytanie
 • OPIS PYTANIA – miejsce, w którym wpisujesz dodatkowe informacje odnośnie do pytania.
 • ZDJĘCIE DO PYTANIA – jeśli jest potrzebne, umieść obrazek przy pytaniu, pobierz obrazek z dysku Twojego komputera. Po wybraniu obrazka kliknij w przycisk “Wyślij plik”. Obrazek będzie widoczny pod danym pytanie.
 • DOBRA ODPOWIEDŹ – miejsce na wpisanie poprawnej odpowiedzi
 • NIEPOPRAWNA ODPOWIEDŹ – Dodaj co najmniej jedną błędną odpowiedź. Wprowadzenie pozostałych jest opcjonalne. Maksymalnie możesz wstawić 10 niepoprawnych odpowiedzi.
 • KOLEJNOŚĆ – możesz określić kolejność wyświetlania niepoprawnych odpowiedzi, użyj do tego celu Wag wierszy z rozwijanej listy przy każdej niepoprawnej odpowiedzi.

 

DODAWANIE QUIZU

 • TYTUŁ – miejsce na wpisanie tytułu quizu, który pojawi się na liście zasobów Twojego kursu. Quiz stanowi odrębną jednostkę tj. odrębna lekcję w Twoim kursie. Dodasz go do zasoby.
 • OPIS – Opis który znajdzie się w lekcji pod tytułem quizu.
 • OBRAZEK – jeśli jest potrzebne, umieść obrazek przy quizie, pobierz obrazek z dysku Twojego komputera. Po wybraniu obrazka kliknij w przycisk “Wyślij plik”. Obrazek będzie widoczny pod danym quizie.
 • PYTANIE – quiz powinien zawierać co najmniej jedno pytanie. Znajdź i kliknij w to które Cię interesuje. W ten sposób pojawi się to pytanie na liście. Jeśli zdecydujesz, że chcesz mieć kolejne pytanie w quizie, wybierz przycisk “+Dodaj kolejne”, dzięki czemu pojawi się kolejne pole na wpisanie kolejnego pytania.
 • ILOŚĆ PYTAŃ DO WYŚWIETLENIA W QUIZIE – minimalna wartość w tym polu nie powinna być mniejsza od 1 i większa od liczby wszystkich pytań w quizie tzn. jeżeli w quizie mamy 7 pytań w to pole może być wpisana liczba z zakresu od 1 do 7. Określasz tu ile pytań z puli wszystkich, ma pokazać się kursantowi.
 • PROCENT ODPOWIEDZI POPRAWNYCH DO ZALICZENIA QUIZU –  Wpisz liczbę bez znaku % określającą wielkość odpowiedzi poprawnych do zaliczenia Quizu.
 • GOTOWY DO PUBLIKACJI – zaznaczasz checkbox TAK.