Dodaj swój nowy kurs online

W innych naszych artykułach, możesz zapoznać się z naszą metodyką, wiedzą i narzędziami, które mogą pomóc Ci w stworzeniu kursu online, niezależnie czy tworzysz go po raz pierwszy w życiu, czy masz już doświadczenie. Teraz czas na przejście krok po kroku przez dodawanie kursu na platformę. Na początku zaloguj się do platformy i przejdź na Dashboard.

Wybierz właściwą rolę

Aby dodać swój nowy kurs online, przełącz konto na rolę „TWÓRCA”. Przełącznik znajdziesz na górnym pasku w menu.
Dzięki temu, pojawią się dodatkowe narzędzia, które umożliwią Ci dodawanie i zarządzanie Twoimi kursami.

TWÓRCA

 

Dodaj nowy kurs

Gdy już znalazłeś się we właściwej roli, przejdź do zakładki KURSY”.

 

Dodawanie kursu

 

Uzupełnij dane

Wraz z rozwojem i Twoimi nowymi kursami, pojawi się w tym miejscu lista Twoich produktów.
Jeśli tworzysz kurs po raz pierwszy, kliknij w button „DODAJ NOWY KURS”. W tym momencie przeniesiesz się do miejsca, w którym będziemy opisywać kurs.

  • TYTUŁ – w tym miejscu wpisujesz tytuł Twojego kursu online.
  • ILUSTRACJA – dodaj ilustracje do Twojego kursu online. To obrazek, który wyświetli się Twoim Kursantom. Zalecane jest stosowanie plików w formacie kwadratowym: 1:1 o rozdzielczości: 606 x 606 px.
  • PROGRAM – opis – wpisz w tym miejscu ogólny opis Twojego kursu. Pojawi się on obok ilustracji, którą przed chwilą wybrałeś. Możesz podać tu cele kursu, krótko zaprezentować korzyści. Zalecana długość tekstu 1600 znaków wraz ze spacjami.
  • POZIOM ZALICZENIA – Poziom zaliczenia Twojego kursu online podawany jest w procentach (%). W poniższe pole wpisz wartość z zakresu 1-100, bez znaku %.
  • TRENER – zaznacz właściwego Trenera dedykowanego do tego kursu online.
  • INFORMACJE (FAQ) – jeśli chcesz dodać listę najczęściej zadawanych pytań, wypełnij to pole. Pojawią się one przy danym kursie. Listę możesz edytować na bieżąco. W treści dla pytań stosujemy tzw. nagłówek H4, natomiast dla odpowiedzi akapit P. Przykład: <H4>Treść pytania </H4>;
    <P>Odpowiedź</P>
  • WERSJA ROBOCZA –  Włączenie wersji roboczej (wybór „TAK”) powoduje, że zasoby kursu stają się niedostępne dla użytkownika od razu. Jeśli zaznaczysz tą możliwość, wybierz poniżej datę, która będzie blokowała do tego czasu widoczność lekcji. Kiedy może to być przydatne? Jeśli chcesz już sprzedawać kurs online, ale nie jest on jeszcze w pełni gotowy. Włączając tę opcję, kursanci będą mogli dołączyć do kursu, ale materiały pojawią się dopiero w określonym dniu, czyli startu kursu.

W każdej chwili możesz dokonać korekty powyższych danych.

Gotowe? Czas na kolejny krok, czyli przygotowanie planu kursu. Więcej o tym znajdziesz w TYM artykule.